தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்புகள்

CompanyQualification Apply LinkLocation
TN SchoolDegreeClick Hereதமிழகம்
TANGEDCO 10thClick Hereதிருவள்ளூர்
TNPSC B.EClick Hereதமிழகம்
TN ForestDegreeClick Hereசென்னை
Revenue Dept 8thClick Hereதிருப்பூர்
TN DHSITIClick Hereதஞ்சாவூர்

மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகள்

CompanyQualification Apply LinkLocation
AIASL 8thClick Hereசென்னை
BSF Dip, DegClick Hereஇந்தியா முழுவதும்
EPIL B.EClick Hereசென்னை
ICMR-NIE 12thClick Hereசென்னை
UPSC DegreeClick Hereஇந்தியா முழுவதும்
ECHS DegreeClick Hereதமிழகம்

தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்புகள்

Company QualificationApply LinkLocation
FlipkartDegreeClick Hereசென்னை
Amazon DegreeClick Hereசென்னை
Thalappakatti 8thClick Here
தமிழகம்
JohnsonDegreeClick Hereசென்னை
PayPal DegreeClick Hereசென்னை
Nokia BEClick Hereசென்னை
NOCPL 12thClick Hereதஞ்சாவூர்
Britannia 12thClick Hereஈரோடு
AmazonDegreeClick Hereசென்னை
Flipkart DegreeClick Hereசென்னை
Paytm DegreeClick Hereசென்னை
Ganga HospitalDegreeClick Hereகோயம்புத்தூர்