முக்கிய தமிழக அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
TN MRB2553Click Here15.05.24
Madras UniversityVariousClick Here30.04.24
Manonmaniam Sundaranar UniversityVariousClick Here30.04.24
TN TRB4000Click Here29.04.24
TNPSC90Click Here27.04.24
Madras High Court74Click Here23.04.24
TNBRDVarious Click Here16.04.24
TNSDC11Click Here20.04.24
TNRTP11Click Here15.04.24
TN Police54Click Here15.04.24
BDUVarious Click Here12.04.24

முக்கிய மத்திய அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
SAIL108Click Here17.05.24
IB660Click Here12.05.24
AAI490Click Here01.05.24
Sainik School Amaravathinagar10Click Here29.04.24
IIT Madras20Click Here24.04.24
NCl34Click Here24.04.24
NIT RaipurVariousClick Here22.04.24
AIIMS Raipur129Click Here21.04.24
IFSCA10Click Here21.04.24
AIATSL247Click Here20.04.24
HSCC Ltd38Click Here20.04.24
RPF4660Click Here19.04.24
AVNL Chennai34Click Here19.04.24
DSSSB102Click Here18.02.24
SSC968Click Here18.04.24
CVRDE Chennai60Click Here18.04.24
SAIL55Click Here16.04.24
BSF38Click Here15.04.24
EPFO92Click Here15.04.24
IIM26Click Here15.04.24
NHAI63 Click Here15.04.24
NVS1377Click Here15.04.24
ECIL30Click Here13.04.24
CVRDE60Click Here13.04.24

முக்கிய தனியார் துறை வேலைகள்

CompanyQualificationApply
KPI PartnersDegreeClick Here
GlobalStepDegreeClick Here
AvayaDegreeClick Here
Assa AbloyB.E/ B.TechClick Here
Mindfire Solutions.B.Tech/ M.TechClick Here
Ather EnergyB.EClick Here
MoglixDegreeClick Here
SchrodingerDegreeClick Here
WiproDegreeClick Here

அனைத்து துறை அரசு வேலைகள் – தமிழகம்

[table “126” not found /]