முக்கிய தமிழக அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
TNUSRB3552Click Here15.08.22
Madras High Court1412Click Here22.08.22
TNPSC1089Click Here27.08.22
TN Fisheries Dept433Click Here22.08.22
TNSRLM96Click Here16.08.22
TNPSC92Click Here22.08.22
TNHRCE57Click Here05.09.22

முக்கிய மத்திய அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
BSF1312Click Here19.09.22
ITBP 108Click Here17.09.22
BSF323Click Here22.08.22
Indian Navy220Click Here17.08.22
RCFL396Click Here14.08.22
India Post16Click Here12.08.22
BRO876Click Here10.08.22

முக்கிய தனியார் துறை வேலைகள்

CompanyQualificationApply
Muthoot FinanceDegreeClick Here
MILTON12th,ITI,Dip,DegClick Here
GodrejDegreeClick Here
TVSDegreeClick Here
Sree Kumaran 10th,12th,DegClick Here
Anaamalais ToyotaDiplomaClick Here
ZOHODegreeClick Here
Sathya Home Appliances DegreeClick Here
Malabar Gold & DiamondsDegreeClick Here
SPAN TechnologyDeg,BEClick Here
Poorvika MobilesITI,DipClick Here
Teemage DegreeClick Here

அனைத்து துறை அரசு வேலைகள் – தமிழகம்

CompanyPostApplyEnd Date
Indian Army1000+Click HereASAP
BSF1312Click Here19.09.22
SFIO21Click Here18.09.22
BIS100Click HereASAP
ITBP108Click Here17.09.22
HQ Central Command 43Click Here13.09.22
ITBP11Click Here09.09.22
Indian Navy112Click Here06.09.22
Sports Authority Of India 138Click Here05.09.22
TNHRCE57Click Here05.09.22
Indian ArmyVariousClick Here03.09.22
IIT MadrasVariousClick Here02.09.22
SAMEERVariousClick Here31.08.22
PDIL132Click Here28.08.22
TNPSC1089Click Here27.08.22
TNPSC16Click Here26.08.22
NIT Trichy VariousClick Here26.08.22
LIC HFL80Click Here25.08.22
Chennai Port TrustVariousClick Here25.08.22
CSIR-CLRI14Click Here24.08.22
OTA Chennai191Click Here24.08.22
IBPS6432Click Here22.08.22
TN Fisheries Dept433Click Here22.08.22
CSIR Madras ComplexVariousClick Here22.08.22
BSF323Click Here22.08.22
Madras High Court1412Click Here22.08.22
TNPSC92Click Here22.08.22
HQ Northern Command 23Click Here21.08.22
DCPUVariousClick Here20.08.22
GRI Dindigul VariousClick Here18.08.22
CBHFL45Click Here18.08.22
AVNL09Click Here
17.08.22
NIWE06Click Here17.08.22
CMFRIVariousClick Here17.08.22
ICAR-CIAEVariousClick Here17.08.22
Indian Navy220Click Here17.08.22
Bharathiar UniversityVariousClick Here16.08.22
TNSRLM11Click Here16.08.22
TNSRLM10Click Here16.08.22
TNRDVariousClick Here16.08.22
TNJFU12Click Here16.08.22
TIDCOVariousClick Here16.08.22
BDL18Click Here16.08.22
GRI Dindigul VariousClick Here15.08.22
IFFCOVariousClick Here15.08.22
TNUSRB3552Click Here15.08.22
ITBP37Click Here14.08.22
TNPSC23Click Here13.08.22
DCPUVariousClick Here12.08.22
Repco Home FinanceVariousClick Here
12.08.22
NTPC23Click Here12.08.22
India Post16Click Here12.08.22
TNAUVariousClick Here11.08.22
AavinVariousClick Here11.08.22
NIEPMDVariousClick Here11.08.22
TANUVASVariousClick Here11.08.22
UPSC16Click Here11.08.22
Vellore Central Prison 11Click Here10.08.22
TNSRLM35Click Here10.08.22
TNSRLM21Click Here10.08.22
TN Social Welfare Dept 10Click Here10.08.22
TN Social Welfare DeptVariousClick Here10.08.22
NRCBVariousClick Here10.08.22
TNSRLM21Click Here10.08.22
TNRDVariousClick Here10.08.22
Juvenile Justice BoardVariousClick Here09.08.22
CSIR NPL 79Click Here08.08.22
BPCLVariousClick Here08.08.22
Coal India481Click Here07.08.22
FACTVariousClick Here07.08.22
NABARD170Click Here07.08.22
Sports Authority Of India104Click Here06.08.22