இந்தப் பகுதி முற்றிலும் தமிழ் சமச்சீர் புத்தகம் உரைநடை பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்விகள் அடங்கிய தொகுப்பாகும்.

விடைகளும் ஒவ்வொரு பகுதியின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில வினாக்கள் மட்டும் புத்தகத்தை தாண்டி வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

இது தேர்வுகளை எளிதாக எதிர்கொள்வதற்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுப்பை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

106th
Click Here
207th
Click Here
308th
Click Here
409th
Click Here
510th
Click Here
611th
Click Here
712th
Click Here